Skip to main content

Gemeenten Zuid-Hollandse Delta slaan handen inéén om het mkb te helpen met digitalisering

Gepubliceerd op: woensdag 28 juli 2021 | 9:00

De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, Westvoorne, MKB Rotterdam Rijnmond en lokale ondernemersverenigingen hebben samen met de provincie Zuid-Holland de MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta gesloten om mkb-ondernemers vraaggericht te helpen bij hun digitaliseringsvraagstukken. Met behulp van o.a. digitaliseringsvouchers, digitaliseringscoaches en het organiseren van masterclasses worden ondernemers hierin ondersteund. Deze publiek/private samenwerking heeft een looptijd van twee jaar en zal in oktober 2021 van start gaan.

MKB-Deals
De MKB-Deals zijn bestuurlijke afspraken tussen provincie, gemeenten en ondernemersverenigingen om het mkb met concrete projecten te ondersteunen. Om regionale samenwerking te stimuleren is de voorwaarde dat elke deal gesloten wordt door ten minste 5 samenwerkende partijen, waarvan minimaal 3 Zuid-Hollandse gemeenten, 1 ondernemersvereniging en de provincie Zuid-Holland. Inmiddels zijn er in totaal 6 deals gesloten.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Het regionale mkb is de ruggengraat voor onze maatschappij en economie. Met de MKB-Deals willen wij als provincie werken aan een robuust en toekomstbestendig ondernemersklimaat om mkb’ers te ondersteunen.”

MKB
Het regionale mkb is onmisbaar voor levendige dorpen en steden. Bijna iedereen koopt er dagelijks zijn spullen of maakt gebruik van aangeboden diensten. Maar ook als werkgever speelt het mkb een belangrijke rol: opgeteld is het de grootste werkgever van Zuid-Holland. Ondanks deze belangrijke rol kent het mkb uitdagingen in herstel na Covid-19, maar ook op het gebied van digitalisering, verduurzaming en het aanboren van nieuw talent.

De wethouders van de drie gemeenten (Andre Schoon, Aart-Jan Spoon en Lies van der Pol) zijn er trots op dat deze MKB-deal is gesloten. “Hiermee kunnen we de ondernemers in het midden -en kleine bedrijf faciliteren. Juist nu ze afgelopen maanden het zwaar hebben gehad vanwege corona is het fijn ze met hun digitalisering te kunnen ondersteunen. Met deze deal dragen we ook bij aan een kansrijk en toekomstbestendig ondernemersklimaat binnen onze gemeenten.”