Skip to main content

Ondertekening MKB-deal

Gepubliceerd op: dinsdag 01 februari 2022 | 12:28

Op vrijdag 28 januari jl. vond tijdens een digitale bijeenkomst de ondertekening plaats van de MKB-Deal digitalisering Zuid-Hollandse Delta. Hiermee werd – in het bijzijn van de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Willy de Zoete – het officiële startsein gegeven aan de deal die MKB-ondernemers in de regio ondersteunt bij één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd: digitalisering. 

Extra zetje
Vanaf maandag 17 januari kunnen MKB-ondernemers in de regio gebruikmaken van een drietal diensten op het gebied van digitalisering: een voucherregeling, coaching en/of webinars & masterclasses. Tijdens de bijeenkomst onderschreven partijen het belang van deze steun aan ondernemers in de regio. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, met grote gevolgen voor onze economie en samenleving. Daar wordt met deze MKB-deal actief op ingespeeld. 

Wethouder Hoeksche Waard Paul Boogaard: “Onze regio is rijk aan innovatieve en doortastende ondernemers. Daar zijn we trots op. Het is mooi dat we met deze MKB-Deal hen kunnen helpen bij de digitalisering van hun onderneming. En dat doen we samen. De MKB-deal is een prachtig voorbeeld van de kracht van samenwerking in de Zuid-Hollandse Delta!” 

Website
Na de presentatie van Peter Nagelkerke, MKB Rotterdam-Rijnmond, over de inhoud en de meerwaarde van de MKB-Deal, werd de website officieel gelanceerd. Op www.regiozhd.nl/mkbdeal kunnen ondernemers meer informatie vinden over de diensten die ze via deze website direct aan kunnen vragen.

Ondernemers in de regio worden van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen op deze website, waar ze kunnen zien wat de MKB-deal voor hen kan betekenen!

Motor
Gedeputeerde Willy de Zoete sprak tijdens de bijeenkomst haar enthousiasme uit over de gesloten MKB-Deal: “Het Midden- en Kleinbedrijf is de kurk waar onze economie op drijft. Ik ben daarom blij met de vliegende start van deze MKB-Deal Digitalisering. Als je samenwerkt, kun je écht van elkaar leren!”